ASLV Cleaning Company

CCsmallCroppedASLV Cleaning Company – Een efficiënte aanpak

Wij hanteren verschillende parameters voor het opstellen van een concreet en efficiënt werkschema. Het ernstig naleven van de programma’s die onze diensten aanbieden is onze voornaamste zorg.

Het eerste contact wordt verzorgd door onze commerciële afgevaardigde. Het nodige personeel, het materiaal en de producten, volgens de studie der lokalen, wordt door hem vastgesteld.

We werken ook vaak met dubbele ploegen. Niet één, maar twee schoonmakers of schoonmaaksters worden in dat geval tegelijkertijd ingezet.

Hierdoor is er minder hinder voor u, het schoonmaken van uw kantoren is immers twee keer zo snel achter de rug.

Is er een schoonmaakster ziek? Geen probleem. Wij zorgen voor vervanging, welke door het tweede personeelslid grondig wordt gebriefd en begeleid. De kennis van de lokalen en de gewenste werkwijze in uw kantoren en lokalen blijft behouden.

Om alles tot een goed einde te brengen ontbreekt slechts één enkele schakel en die bent u. Dankzij een goede samenwerking, en door het leggen van weldoordachte contacten zal ons doel: “Gemaakte afspraken eerbiedigen”, werkelijkheid worden.